RENDABEL INVESTEREN IN DUURZAAM TE ONTWIKKELEN VASTGOED

UW VERMOGEN INVESTEREN?

Wanneer u investeert in de projecten van WJ Vastgoed, krijgt u een zeer aantrekkelijke rente die ruimschoots hoger ligt dan de inflatie. De projecten van WJ Vastgoed behouden door de combinatie van huurstroom en (ontwikkel)potentie hun waarde. Om deze reden is ons vastgoed een investeringsmogelijkheid met een relatief laag risicoprofiel en tegelijkertijd een aantrekkelijk rendement. 

LEES VERDER

INVESTERINGSMOGELIJKHEDEN

optie 1

Tot 65% Loan-to-Value

Inleg vanaf 100.000 euro

Standaard rentepercentage vanaf 5%*

1ste hypotheekrecht

core

5%

optie 2

Tot 105% Loan-to-Value

Inleg vanaf 100.000 euro

Standaard rentepercentage vanaf 6%*

1ste hypotheekrecht

Value Add

6%

optie 3

35-45% Loan-to-Value 

Inleg vanaf 200.000 euro

Standaard rentepercentage vanaf 7%*

2de hypotheekrecht

Winstdeling naar rato van participatie**

Opportunistic

7%

*Let op: het rentepercentage is een vanaf-getal. Wanneer er specifieke investeringsmogelijkheden worden getoond staat daar altijd het actuele rentepercentage bij. Daarnaast worden de rentepercentages maandelijks uitgekeerd en kunnen mogelijke herfinancieringen invloed hebben op uw renteaanbieding. **De winstdeling bij het Opportunistic investeringsprofiel is een deel van de gerealiseerde ontwikkelwinst bij verkoop van de ontwikkeling. Dit deel is – afhankelijk per project – een maximaal percentage van 20% van de totale ontwikkelwinst. 

hypotheekrecht

Welke investeringsmogelijkheid u als investeerder ook kiest, uw investering wordt ten alle tijden gedekt door hypothecaire zekerheid. Het is van belang dat er vertrouwen heerst in de ontwikkelaar vanuit de investeerder. Zonder vertrouwen is het immers niet mogelijk om krachten te bundelen en hetzelfde doel te dienen. WJ Vastgoed vindt het uiterst belangrijk dit vertrouwen te waarborgen en biedt daarom haar investeerders een 1ste en/of 2de hypotheekrecht. Dit hypotheekrecht geeft de zekerheid van vastgoed als onderpand aan de investeerder.

Meer informatie

Meer informatie ontvangen hoe u uw vermogen kan investeren in de duurzame kwalitatieve ontwikkelingen van WJ Vastgoed? Ontvang middels het contactformulier hieronder binnen enkele minuten de brochure.


WJ Vastgoed
WJ Vastgoed is ontstaan vanuit een bouwbedrijf met jarenlange ervaring op het gebied van bouwen en ontwikkelen. WJ Vastgoed is een bouwende vastgoedontwikkelaar en vastgoedbelegger.
Adres
WJ Vastgoed B.V.
Nieuwe Hemweg 50
1013 CX Amsterdam

© 2023 WJ Vastgoed

arrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram